esk imunologick spolenost

Členství

Členem České imunologické společnosti, z. s. (ČIS), střechové organizace českých imunologů a reprezentanta u Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS), se může stát každý, pokud bude respektovat platné Stanovy ČIS, v nichž jsou obsažena všechna členská práva a povinnosti.

Vyplněnou přihlášku prosím pošlete na adresu sekretariátu Společnosti:

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

Členský příspěvek činí 240 Kč za rok pro řádné členy, pro mladé imunology do 26 let a pro seniory nad 70 let je to 150 Kč, a posílá se na č. ú. 2901016930/2010 (Fio banka).

Žádáme všechny členy ČIS, aby nám v zájmu zlepšení vzájemné informovanosti zaslali své emailové adresy, případně aktuální telefonní číslo, na adresu sekretariátu: cis@biomed.cas.cz.