esk imunologick spolenost

Členství

Členem České imunologické společnosti, z. s. (ČIS), střechové organizace českých imunologů a reprezentanta u Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS), se může stát každý, pokud bude respektovat platné Stanovy ČIS, v nichž jsou obsažena všechna členská práva a povinnosti.

Vyplněnou přihlášku prosím pošlete na adresu sekretariátu Společnosti:

Česká imunologická společnost, z. s.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4

Členský příspěvek pro řádné členy činí 300 Kč za rok; pro studenty (do 26 let), seniory (nad 70 let) a členy/členky na mateřské/rodičovské dovolené je to 150 Kč. Členské příspěvky se posílají na č. ú. 2901016930/2010 (Fio banka).

Žádáme všechny členy ČIS, aby nám v zájmu zlepšení vzájemné informovanosti zaslali své emailové adresy, případně aktuální telefonní číslo, na adresu sekretariátu: cis@biomed.cas.cz.