esk imunologick spolenost

Nositelé Ceny Jaroslava Šterzla a Ceny Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy

Nositel Ceny musí být členem České imunologické společnosti, z.s., nejméně jeden rok, musí být prvním autorem článku a musí být zaměstnán na českém pracovišti, kde musí být práce také provedena.

Ceny udělují dvě samostatné odborné komise stanovené výborem ČIS.

Ceny jsou vždy v daném roce udělovány za rok předchozí.

Cena ČIS pro mladé vědecké pracovníky (2006–2010)   
v r. 2011 přejmenována na Cenu Jaroslava Šterzla
2006
první cena P. Heneberg
druhá cena P. Procházková
2007
první cena D. Smrž
druhá cena E. Jeklová
třetí cena M. Kverka
2008
první cena M. Kovář
dvě druhé ceny D. Smrž; J. Kamanová
2009
tři první ceny J. Tomala; R. Josková; J. Procházková
2010
první cena P. Heneberg
2011
dvě první ceny M. Kverka; J. Goliáš
2012
dvě první ceny P. Dráber; M. Schwarzer
druhá cena P. Šotkovský
třetí cena M. Kverka – za dvě práce
2013
první cena O. Štěpánek
2014
první cena J. Fučíková
2015
první cena J. Dobeš
druhá cena S. Partlová
2016
první cena O. Ballek
druhá cena Š. Coufal
2017
první cena L. Sivák
2018
první cena I. Truxová, L. Kašíková
Cenu sponzoruje Nadační fond Homunkulus
Cena Milana Pospíšila v oblasti přirozená a protinádorová imunita a imunita v chirurgii (2007–2014)
Cena Milana Pospíšila a Maria Campy (2015–2020)
v r. 2020 přejmenována na Cenu Milana Pospíšila, Maria Campy a Franca Moscy  
2007
první cena L. Vannucci
2008
první cena T. Hrnčíř
druhá cena E. Sobotková
2009
první cena D. Rožková, R. Horváth, K. Sochorová 
2010
první cena J. Tomala
dvě druhé ceny   M. Lipoldová; J. Richter
2011
první cena M. Schwarzer
2012
první cena E. Svobodová
dvě druhé ceny   O. Štěpánek; Z. Zákostelská
2013
první cena K. Klimešová
2014
dvě první ceny I. Adkins; J. Balounová
2015
první cena K. Dáňová
druhá cena M. Hájková
2016
první cena J. Fučíková (za dva články)
druhá cena B. Tomalová
2017
dvě první ceny I. Adkins; J. Palich-Fučíková
2018
dvě první ceny I. Adkins; D. Funda
Cenu sponzoruje Fondazione ARPA, Pisa, Itálie