esk imunologick spolenost

Stanovy České imunologické společnosti, z.s.

:-)

Stanovy ČIS, v nichž jsou obsažena všechna členská práva a povinnosti, najdete v samostatném souboru ve formátu PDF:

stanovy.pdf

Dokument byl přijat z pověření valného shromáždění výborem ČIS dne 15. prosince 2015.

 

Informace o členství v České imunologické společnosti, z.s., výši členských příspěvků resp. přihláška ke stažení jsou dostupné z kterékoli stránky tohoto webu po klepnutí na záložku "Členství" v navigační liště.