Česká imunologická společnost

Světový den imunologie 2015

Logo EFIS Logo ČIS

Konference ke Světovému dnu imunologie 2015 se uskutečnila ve středu 29. dubna 2015 od 9:00 h
v přednáškovém sále FGÚ AV ČR, v.v.i., budova A, Vídeňská 1083, Praha 4 – Krč.

Dopolední část – studenti doktorského studia a mladí vědečtí pracovníci z různých oborů imunologie

  • Ivana Halová, ÚMG AV ČR: Migrace žírných buněk a imunita
  • Jakub Tomala, MBÚ AV ČR: Expanze aktivovaných CD4+ a CD8+ T lymfocytů IL-2/anti-IL-2 mAb komplexy in vivo
  • Adam Klocperk, Ústav imunologie 2. LF UK v Praze a FN Motol: Maturace B-lymfocytů a její porucha u DiGeorgeova syndromu
  • Klára Klimešová, MBÚ AV ČR: Probiotické bakterie a metabolismus oxalátu
  • Jiří Křížan, MBÚ AV ČR: Interakce imunitního systému a struktur tlustého střeva předurčuje vytvoření nádorového mikroprostředí
  • Milan Reiniš, ÚMG AV ČR: Senescence nádorových buněk a protinádorová imunita
  • Milada Šírová, MBÚ AV ČR: Polymerní konjugáty na bázi HPMA jako transportní systémy léčiv a jejich vliv na imunitní odpověď proti nádoru
  • Jana Nechvátalová, FN u sv. Anny a Ústav klinické imunologie a alergologie LF Masarykovy univerzity, Brno: Heterozygotní IgD deficience

Odpolední část – věnováno nedožitým 90. narozeninám prof. Jaroslava Šterzla

Autory přehledné přednášky na téma "Střevní mikrobiom, imunita a chronické nemoci" byli prof. Helena Tlaskalová-Hogenová a spolupracovníci z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i.

* * *

Den imunologie vyhlásila poprvé Evropská federace imunologických společností (EFIS) 29. dubna 2005. Tato organizace sdružuje kolem 17 000 členů v 31 národních společnostech. V roce 2007 byla rozšířena o imunologické společnosti působící i v dalších světadílech a tak Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS) vyhlásila 29. duben 2007 prvním Světovým dnem imunologie. Více na www.efis.org.