Česká imunologická společnost

Světový den imunologie 2017

Logo ČIS Logo EFIS

Česká imunologická společnost, z.s., a Nadační fond "Homunkulus" Vás zvou na seminář pořádaný 4. května 2017 od 9:00 hod.
u příležitosti Světového dne imunologie v přednáškovém sále (kinosále) budovy A ústavů AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.
Spojení MHD: autobus 193, zast. Zelené domky, nebo autobus 114, zast. Ústavy akademie věd.

Moderují: MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D., RNDr. Marek Kovář, Ph.D.

9:00 – 9:10 Zahájení Světového dne imunologie 2017
9:10 – 9:40 Klára Dáňová, Cena Milana Pospíšila a Maria Campy:
Tolerogenní dendritické buňky pro terapii diabetu I. typu
(Sotio, a.s., Praha, Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol)
9:40 – 10:10 Michaela Hájková, Cena Milana Pospíšila a Maria Campy:
Možnosti terapie kombinující mezenchymální kmenové buňky a cyklosporin A
(Katedra buněčné biologie PřF UK v Praze, Laboratoř imunoregulací)
10:10 – 10:40 Kateřina Rohlenová:
Rozrušení dýchacího řetězce jako nová strategie proti Her2 pozitivní rakovině prsu
(Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř molekulární terapie)
10:40 – 11:10 Milada Chudíčková:
Aplikace mezenchymálních kmenových buněk v terapii
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod)
11:10 – 11:40 Simona Partlová, Cena Jaroslava Šterzla:
Imunitní systém u pacientů s nádory hlavy a krku
(Sotio, a.s., Praha, Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol)
11:40 – 12:00 Diskuse
12:00 – 13:00 polední přestávka - občerstvení
Hlavní přednáška Dne imunologie
13:00 – 14:30 Zdenka Ulčová-Gallová:
Hrdlo děložní – významný imunologický orgán i v imunologii reprodukce
(Poradna a laboratoře reprodukční imunologie, Genetika - Plzeň a LF UK Plzeň)

* * *

Den imunologie vyhlásila poprvé Evropská federace imunologických společností (EFIS) 29. dubna 2005. Tato organizace sdružuje přes 17 000 členů ve 34 národních společnostech. V roce 2007 byla rozšířena o imunologické společnosti působící i v dalších světadílech, a tak Mezinárodní unie imunologických společností (IUIS) vyhlásila 29. duben 2007 prvním Světovým dnem imunologie. Více na www.efis.org.