esk imunologick spolenost

Historie

Samostatná Česká imunologická společnost

Rok 1993 viděl zcela mírumilovné rozdělení Československa na Česko a Slovensko a v důsledku objevujících se především legislativních problémů rozhodlo valné shromáždění Československé imunologické společnosti rozdělit společnost na dvě národní společnosti – na Českou imunologickou společnost (ČIS) a Slovenskou imunologickou společnost (SIS).
Předsedou ČIS se stal prof. Šterzl, v letech 1994-1997 byl předsedou prof. Hána a v letech 1997–2000 prof. Tlaskalová. Imunologický zpravodaj, vydávaný s účastí slovenských imunologů v Praze, zůstal oficiálním orgánem pro ČIS a SIS a schůze výborů obou společností se konají vždy společně buď v Česku nebo na Slovensku. Právě tak kongres českých a slovenských imunologů pokračují dále v tříletých intervalech jako spojená akce obou Společností. Obě Společnosti se v roce 1994 jako následné společnosti předchozí ČSIS staly členy IUIS a EFIS, což znamenalo udržení kontinuity.
 

Současná náplň činnosti

Výsledkem tohoto vývoje je, že činnost ČIS je pokračováním činnosti ČSIS a ČIS je střechovým orgánem a reprezentantem všech českých imunologů z nejrůznějších oblastí. Společnost usiluje o podporu jak vědecké práce, tak aplikace imunologie především v oblasti klinického využití, o kontakty mezi výzkumnými a jinými odděleními i mezi různými obory, pokouší se ovlivňovat výrobu diagnostických a terapeutických produktů, participovat v pregraduální i postgraduální výuce (doc. Vladimír Holáň), udržovat kontakty se WHO, snaží se podporovat účast českých imunologů na kongresech a sympoziích v zahraničí a získávat stipendia hlavně pro podporu prací nadějných vědeckých pracovníků. Jsou udělovány ceny pro vynikající publikace mladých imunologů. Ve snaze zlepšit spojení s členy všude v naší republice byly ustaveny pobočky v některých městech, jsou pravidelně pořádány oblastní semináře v Praze i mimo Prahu, a společnost organizuje - přes určité rozdíly v oblastech zájmů - společné pracovní přednáškové schůze s Českou společností alergologie a klinické imunologie. V období 1992-1998 zastával předseda ČIS prof. Jaroslav Šterzl funkci člena IUIS Council a měl tak možnost zúčastňovat se těchto jednání; v období 1998-2001 ho vystřídala v této funkci prof. Helena Tlaskalová. Kontakt s Evropskou federací imunologických společností (EFIS) udržuje prof. Ivo Hána ve funkci liaison officer.