Web design by Martin Kostovcik, 2010
biomed.cas.cz/mbu/lab112/
Miroslav Kolařík, PhD
Miroslav Flieger, PhD
Eva Stodůlková, Dr
Students
Vít Hubka, MSc
PhD student
Celie Korittová, Bc
Martin Kostovčík, Msc
PhD student
Zuzana Dudová, MSc
PhD student
Tereza Tylová, Msc
Tereza Veselská, MSc
PhD student
Technicians
Milada Chudíčková, Dr
Adéla Čmoková, Bc
MSc. student
Tomáš Řezanka, PhD
Former members
Sylvie Pažoutová, PhD
Post-Docs
Paula García Fraile, PhD
Alena Gabrielová
Anna Fabryová, MSc
PhD student
Alena Nováková, PhD
Kamila Pešicová, MSc
PhD student
Franta Sklenář, MSc
PhD student
Tomáš Zelenka, MSc
PhD student
Research staff
Head of laboratory
Zdeněk Kameník, PhD
Adéla Čmoková, Bc
cmokova@gmail.com
Zabývám se molekulární epidemiologií dermatofytóz, nemocí kůže a kožních derivátů vyvolaných skupinou vláknitých hub tvz. dermatofytů, v České republice. V souvislosti s nárůstem případů lidských infekcí, způsobených zoofilním druhem Arthroderma benhamiae a přenášených hlodavci, se v současné době zabývám molekulární epidemiologií tohoto druhu. Dále se věnuji molekulární epidemiologii druhu Pseudogymnoascus destructans, způsobující tvz. White-Nose Syndrome (WNS, nemoc bílých nosů), závažné onemocnění decimující netopýří populace v některých částech Spojených států a Kanady.

fungal genetics and metabolism