MB140P64 Repetitorium chemie pro mikrobiology

MB140P59 Úvod do experimentální mykologie

MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii

(doc. J. Gabriel) je stručný přehled obecné chemie, anorganické a organické analytické chemie zaměřený především na každodenní laboratorní praxi, vypisovaný Katedrou genetiky a mikrobiologie PřF UK. Součástí kursu je mj. opakování základů anorganické a organické chemie, opakování nejdůležitějších výpočtů (koncentrace, molarity, pH, pufry), přehled vlastností a reakcí nejběžnějších skupin látek, se kterými se v biologii setkáváme, nebo přehled moderních instrumentálních metod chemické analýzy. Na přednáškách se podílí i Mgr. Lukáš Cudlman (Chromatografie) a Ing. Jan Voldřich (Biochemické laboratorní metody). Náplň přednášek (a obsah písemné zkoušky) se každý rok aktualizují. Přednášky bývají doprovázeny praktickými demonstracemi. Při všech pokusech jsou vždy respektována bezpečnostní pravidla.


Obecně doporučené učebnice a další zdroje.

Připomínám, že pracuji v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i., v Praze 4-Krči a na Přírodovědecké fakultě UK nemám pracovnu.

SOUBORY S PŘEDNÁŠKAMI PRO ROK 2023 jsou či budou zde:

Potřebná matematika

* * *

Ke zkoušce v létě jest nutou podmínkou vypracování ESEJE, viz níže. Ke kvalitě eseje se přihlíží u zkoušky.

* * *

NEJSTE UŽ SPOKOJENI se svým profesorem chemie? ROZPUSŤTE HO V KYSELINĚ! Student Charlamov, komplic Bykova, svého činu později litoval. Rozkrájenému učiteli to moc platné nebylo.

* * *

POZOR! Jako vždy, tak i v roce 2023 je zkouška písemná. Součástí požadavků je i krátká písemná esej (popř. referát) na libovolné téma, související (i vzdáleně) s chemií.
Nejméně 2 strany A4 plus obrázek a přehled použité literatury, k odevzdání (zaslání mailem, poštou, popř. doručení osobně) kdykoliv, nejpozději den před zkouškou. ESEJ PROSÍM PODEPIŠTE PŘÍMO V TEXTU.

NABÍZENÁ TÉMATA:
Nanočástice. Kachny a slepice. Pigmenty a barviva. Železniční doprava. Čokoláda a sladkosti.
Rostlinné či živočišné jedy. Psychofarmaka a 'bláznovství'. Ohněstrůjci.
Něco z dějin alchymie. Líhoviny. Pošta. Kriminalistika.
Travičství v literatuře. Požehnání námořnictva.
Vlastní téma.

* * *

Různá poučení z dávných dob, vhodná k doplnění přednášek:
O vodě. - O vzduchu. - O alkoholu. - O etheru. - O moči. - O ohni. - O kostech.
O houbách. - O kašli učitelově. - O kurech. - O zrcadle. - O kouření tabáku. - O střelbě do jámy.
O ozonu. - O vitaminech. - O roupech. - O plynu škodlivém. - O horlivém panáčku. - O knotu svíčkovém. - O abstinentech a Jeho Veličenstvu.
O strakatých. - O kretinech. - O modřinách. - O svítiplynu.- O požáru. - O hledání nového prvku.
O nehezkém konci.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny. Přes prázdniny se nezkouší.


Přednáškový kurs byl v roce 2010 zakončen ukázkou praktickou ukázkou činnosti sněhového hasícího přístroje, v roce 2011 práškového. Napáchané škody řešil pozdějí ředitel Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., s proděkanem biologické sekce Přírodovědecké fakulty UK. Jelikož se oba shodli na tom, že výuka má vést k pochopení základů experimentální práce, avšak nikoliv ke ztrátám na majetku či zdraví, bude tato ukázka zopakována pouze na výslovnou žádost studentů.
Krátké video použití sněhového najdete na http://www.youtube.com/watch?v=S85aKgYbbco
V laboratoři vzniklý oheň je k vidění zde ve formátu MP4 (33 MB).
Krátký výklad o neštěstí s dřevomorkou v chalupě a že ne vždy je chemie k užitku na ČT6 / Když dřevomorka útočí
Něco o houbách obecně pro děti, a co ocení i chemici (Lovci záhad)
A také, co je k vidění v Mikrobiologickém ústavu AV ČR (Job na den - mikrobioložka)

Ještě k roku 2015 a 2016: Barevné prsty po reakci s ninhydrinem (viz obrázek výše) by měly nabýt původní podoby cca do týdne, podle toho, jak se bude obnovovat pokožka.
K explozi podchlazené petky: pokud se uzavře plastiková lahev, podchlazená na -70°C a dojde k ohřátí na laboratorní teplotu (rozdíl cca 90°C), dojde při konstantním objemu k odpovídajícímu zvětšení tlaku uvnitř lahve. Pak může dojít k roztržení plastikové lahve a dojde k pořádné ráně (šlupce), jak se také stalo 28.2.2013 po skončení druhé přednášky. Inu, stavová rovnice (p.V = n.R.T) platí i ve Viničné. Quod Erat Demonstrandum.
Vyzkoušeli jsme také, jak je to s rozpouštěním kostí v silných kyselinách (HF, HNO3).

Pro zapisování na zkoušky prosím použijte rozhraní SIS.

Zkouška je písemnou, případně ústní formou. S sebou kalkulačku, pravítko, propisku. Chemické tabulky, ani přítel na telefonu (ipodu, noťasu) nejsou povoleny.


Statistiku počtu studentů a průměrných známek za posledních deset let najdete zde.

Počítadlo návštěvnosti od 22. března 2016:

Flag Counter